Algemene voorwaarden

Al onze leveranties vinden plaats onder onze verkoop- en leveringsvoorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de KVK te Leeuwarden onder nummer 51128055